תערוכה משותפת ראשונה המציגה את עבודותיהם של פייר פאולין ורינת אוראל, זוג אמנים ופילוסופים. היוצרים כאן, במנחמיה.

התערוכה מציגה עבודות צילום של פאולין ורפרודוקציות מציורי שמן של אוראל, בהם דימויים קונקרטיים ופיגורטיבים של המציאות הנגלית והמציאות הנסתרת, המרמזים על הקשר המיסטי והחיוני בין שני העולמות.

הדימויים והנושאים אותם חוקרים האמנים נראים במבט ראשון כאילו נלקחו מעולמות שונים. אך כאשר פונים למקורות מהם שואב הזוג את השראתו, מתגלה הסנטימנט הברור חיפוש אחר הצורה בעזרתה ניתן לבטא את המהות.

הן בצילומים והן בציורים נוכחת שפת הסמלים. הדיאלוג המתרחש בין היוצרים עצמם לנושאי עבודתם, עובר מן העולם הנראה אל הבלתי נראה, כאשר בפני הצופה מופיעה כל עבודה כחידה, המציגה דימוי ומבקשת להדהד בקול של דממה חרישית את התשובה בנשמת המתבונן. בינו לבינה.