Project Description

הפוטאלה הנצחית

  • 2011
  • שמן על קנווס
  • 80×100 cm

“ ישנם שלושה דברים, שלא ניתן להסתירם לאורך זמן: השמש, הירח והאמת" בודהא.

הפוטאלה- ליבה של טיבט, מקור הרוח והחיים.

המורה מגן ומרפא בתרופה האמתית – החכמה

ודגליו שולחים תפילה, לשלום החיים עלי אדמות.

 * הפוטאלה- ארמון, מנזר ומקדש מעל להאסה, טיבט.

משכנם של הדלאי לאמה. מעל מופיע בודהה כמרפא נשמות-

אוחז קערה ונוגע באדמה, כמבקש שתעיד על אמת האצילית שבדבריו.