מסע אל האלה

  • 2004
  • שמן על קנווס
  • 120 x 100 cm

בדומיית הלילה בשדה שיבולים.

בשרשרת דורות נצא יחדיו לפגוש את האלה.

ירח מלווה ממעל

וינשוף החכמה מביט ויודע.