מחול הצופיות

  • 2002
  • שמן על קנווס
  • 50 x 60 cm

כחולות וטהורות, זכות ורעננות, יוצאות הצופיות במחולן.

תנועתן את הצפרדע מרתקת.

אז תקפץ היא בין העלים וחיים חדשים תפיח בצמאים.