אוקטובר 2008, חולון. פתיחת התערוכה הקבוצתית "נשמע בצבע".
השתתפתי יחד עם אמנים ישראלים שונים והצגתי את הציור "ניגן הכוכבים"