באוקטובר 2022 השתתפתי בתערוכה ״Salon d'Automne״ שמתקיימת אחת לשנה בפריז.
בתערוכה זו משתתפים אמנים מכל העולם.
הצגתי את הציור ״שערי שמיים״.