החרפושית

  • 2007
  • שמן על קנווס
  • 80 x 80 cm

השמש מגיחה מחשכת האדמה שבאופק.

החרפושית צופה בשחר הבלתי מנוצח מפציע.

המסע מתחיל והילוכה כבד. יום אחד תדע שעל גבה כנפיים חבויות, אשר יישאוה אל השמש הנוכחת- בכל.

 * החרפושית סימלה במצרים העתיקה את הפוטנציאל הרוחני שיכול להתממש בפרישת כנפיים חבויות. לעיתים קרובות היא מופיעה כמגלגלת לפניה את כדור השמש.